July Celebration!!

yea the actual truth is: we come back just to celebrate July!!

Celebration on July 30, 2008.

NEW Themes! NEW Topic!

and a BIG Chance to win the password of The Most Special Me to You!!

~You’re all welcome!~

Tháng 7 năm 2008 thực sự là một tháng 7 đặc biệt đối với BLOG.THEME. Tháng 7 năm nay có những sự kiện quan trọng và đáng nhớ với BT cũng như với cá nhân R. và Dus. Và vì thế BT quyết định quay trở lại để tổ chức kỉ niệm Tháng 7 năm 2008. Dịp kỉ niệm này sẽ được bắt đầu chính thức vào ngày 30 tháng 7 năm 2008 (tức thứ tư tuần sau)partyparty

Read the rest of this entry »

Advertisements