Snow Rabbit

Snow Rabbit ~> Kutie & Warmy ^^

Xem trang demo

DOWNLOAD: Click here

* Khi xem demo của Snow Rabbit sẽ không thấy toàn bộ pic như preview trên (do pic quá lớn) Nhưng nếu các bạn dùng Snow Rabbit cho blog của mình thì pic sẽ hiện ra đầy đủ ~> Yên tâm là theme cực kute!!!

Advertisements

71 Responses to “Snow Rabbit”

  1. tho con tugami Says:

    oh so cute cute. i took this one


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: